ponedjeljak, 17. lipnja 2024.

O praćenju provedbe okvira integracijske politike migranata


Od prosinca 2017. se putem ovog sučelja koristi novi alat za praćenje Akcijskog plana za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita i komunikaciju među dionicima – nositeljima i su-nositeljima mjera integracije migranata u hrvatsko društvo. Taj alat omogućava unošenje brojnih pojedinosti o provedbi mjera, jednostavan uvid i usporedbu te pregled sažetih podataka za sve mjere. Dosadašnji način praćenja uključivao je izvješća na obrascu u Word formatu, koja su bila pojedinačno obrađivana, a podaci iz njih bili su predstavljeni u godišnjim izvješćima Vladi Republike Hrvatske. Raniji način praćenja nije omogućavao usporedbu i automatsku obradu podataka, te nije uključivao pojedinosti kao što su početne, ciljane i ostvarene vrijednosti indikatora te je u tom smislu novi način praćenja znatno kvalitetniji.


Novi alat za praćenje omogućuje ovlaštenim osobama u ime nositelja i su-nositelja mjera da preko vlastitog korisničkog računa ulaze na sučelje, upisuju tražene podatke, prije konačnog slanja mogu ih ispisati i provjeriti, a po potrebi i ispraviti nakon unošenja. Su-nositelji ne unose podatke, no imaju uvid u njih. Ostvarivanje planiranih ciljeva i provedba mjera se prati kroz indikatore: planirane i ostvarene (npr, broj educiranih stručnjaka ili broj ustanova u kojima je organizirana edukacija), njihove početne, ciljane i ostvarene vrijednosti te, ako je to za određeni indikator prikladno, više dimenzija (npr. dob i spol polaznika).


Pohrana podataka je organizirana prema godinama upisa te je pregled omogućen po pojedinoj jedinici upisa i po svim jedinicama upisa, kao i po pojedinoj varijabli i po svim varijablama po godini upisa. Sučelje omogućuje i dodavanje novih i brisanje starih varijabli. Prema potrebi, podaci se mogu izlučivati u programe koji omogućuju manipulaciju podacima i olakšavaju njihov prikaz i analizu.


Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH ima ovlaštenja administratora: može dodavati nove korisnike, kreirati, izmjenjivati i slati upitničke forme i definirati rokove njihovog zaključavanja, voditi ili blokirati forume i blokirati neprimjerene sadržaje.


Osim za praćenje, sučelje služi i za izravnu, on-line, komunikaciju među dionicima. Ta je komunikacija sa svakim pojedinim prijavljenim korisnikom web-sučelja zaštićena, a moguća je u obliku obrasca elektroničke pošte, ili u obliku grupne diskusije sa svim prijavljenim korisnicima web-sučelja istovremeno.


I na kraju, no ne i manje važno, novo sučelje povećava transparentnost podataka o provedbi integracijskog okvira: zainteresirana javnost putem izvještaja temeljenih na ovako prikupljenim podacima dobiva podrobniji uvid u provedbu integracijskih mjera, a dionici čvršće temelje za planiranje budućih strategija i aktivnosti.


Molimo pričekajte...