ponedjeljak, 17. lipnja 2024.

O projektuOpćeniti cilj projekta

Razvoj sveobuhvatnog okvira za unaprjeđenje provedbe, praćenja provedbe i mjerenje učinkovitosti/svrsishodnih mjera integrativne migracijske politike u RH.

Svrha projekta

Provedba potrebnih evaluacijskih i edukacijskih aktivnosti, te aktivnosti izrade, uspostave i testiranja internetske stranice za praćenje provedbe Akcijskog plana za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita 2017. – 2019. kako bi se osiguralo unaprjeđenje provedbe integrativnih mjera, praćenje provedbe istih, te stvorio prostor za vrednovanje (evaluaciju) učinka integrativne migracijske politike.

Rezultati

 1. Povećani kapaciteti stručnjaka za praćenje i provedbu migracijske i integrativne politike
 2. Unaprijeđen provedbeni okvir migracijske integrativne politike te razvijeni unaprijeđeni alati za praćenje i evaluaciju iste

Aktivnosti vezane uz rezultat 1:

 1. Treninzi za trenere o standardnim procedurama postupanja

 • Izrada detaljnog plana treninga
 • Provedba treninga o pružanju psihosocijalne podrške učenicima-migrantima u obrazovnom sustavu (ciljane skupine = 50 stručnih suradnika iz minimalno 30 osnovnih škola s područja cijele Republike Hrvatske). Provest će se dva dvodnevna treninga koja su namijenjena djelatnicima stručnih službi u minimalno 30 osnovnih škola na području svih županija Republike Hrvatske (psiholozi, pedagozi, socijalni radnici, socijalni pedagozi i sl.)
 • Provedba treninga o programiranju integrativnih sadržaja u obrazovnom sustavu (ciljane skupine = 40 zaposlenika MZOS, te Agencije za odgoj i obrazovanje). Provest će se dva dvodnevna treninga na kojima će sudjelovati minimalno 40 djelatnika MZOS-a I ASSO-a.
 • Provedba četiri dvodnevna regionalna treninga o radu sa žrtvama trgovanja ljudima (ciljane skupine su 40 zaposlenika centara za socijalnu skrb i posebnih skrbnika za djecu bez pratnje te 40 djelatnika ustanova socijalne skrbi u koje su smještena ili se planira smještaj djece i mladih bez pratnje).

Aktivnosti vezane uz rezultat 2:

 1. Evaluacija provedbenog okvira integracijske migracijske politike u RH

  • Analizirati postojeći provedbeni okvir integracijske migracijske politike
  • Izraditi detaljan plan evaluacije
  • Obaviti terenski rad
  • Obraditi prikupljene podatke terenskog rada
  • Izraditi evaluacijsko izviješće
 2. Razvoj novog okvira (Akcijskog plana) integracijske politike

  • Organizirati i provesti dvije javne diskusije na temu rezultata evaluacije
  • Organizirati četiri dvodnevna radna sastanka Radne skupine
  • Izraditi prijedlog novog okvira (Akcijskog plana) integracijske politike
  • Tiskati i distribuirati prijedlog novog okvira (Akcijskog plana)
 3. Razvoj web-bazirane platforme za praćenje i evaluaciju okvira (Akcijskog plana) integracijske politike te komunikaciju među dionicima

  • Izrada detaljnog sadržaja internetske stranice
  • Programiranje internetske stranice i izrada dizajna
  • Uspostava internetske stranice za praćenje provedbe integracijske politike migranata i komunikaciju među dionicima
  • Izrada detaljnih uputa za korištenje internetske stranice i testiranje internetske stranice
 4. Treninzi za trenere o upotrebi web-bazirane platforme (web-sučelja) za praćenje provedbe okvira integracijske migracijske politike

  • Organizirati i provesti dvije javne diskusije na temu rezultata evaluacije
  • Organizirati četiri dvodnevna radna sastanka Radne skupine
  • Izraditi prijedlog novog okvira (Akcijskog plana) integracijske politike
  • Tiskati i distribuirati prijedlog novog okvira (Akcijskog plana)

Ciljane skupine

Zaposlenici državne uprave, regionalne i lokalne samouprave, zaposlenici javnih ustanova, dok su korisnici provedenih aktivnosti migracijska populacija u RH.

Financiranje

Projekt sufinancira Europska unija. Ukupna vrijednost projekta iznosi 393.636, 60 EUR od čega je 90% iznosa financirano iz programa IPA (354.272, 60 EUR), a 10% ugovorenog iznosa (39.363, 66 EUR) predstavlja nacionalno sufinanciranje. Trajanje projekta: 27. 01. 2017. – 27.04. 2018. (15 mjeseci).

Molimo pričekajte...