ponedjeljak, 11. prosinca 2023.

Vijesti

Image

Održana edukacija „Osnaživanje školskih stručnih suradnika i nastavnika za kvalitetniju integraciju učenika izbjeglica putem socijalne akcije u zajednici“

16. listopada 2021.


U organizaciji Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina 15. i 16. listopada 2021. održana je edukacija „Osnaživanje školskih stručnih suradnika i nastavnika za kvalitetniju integraciju učenika izbjeglica putem socijalne akcije u zajednici. Edukacija je dio aktivnosti projekta INCLuDE – Međuresorna suradnja u osnaživanju državljana trećih zemalja sufinanciramog iz Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF).

Edukaciju su vodile dr.sc. Margareta Jelić, izvanredna profesorica na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i Martina Čarija iz Društva za psihološku pomoć, a sudionici su bili nastavnici i stručni suradnici iz 19 škola iz različitih jedinica lokalne samouprave – Karlovca, Kutine, Osijeka, Siska, Zadra i Zagreba.

Cilj je edukacije bio upoznavanje sudionika s osnovnim teorijskim okvirom vezanim uz integraciju osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom i suzbijanje diskriminacije u području odgoja i obrazovanja uz iskustveni segment razmjene iskustva te priprema sudionika na osmišljavanje lokalnih akcija za socijalno uključivanje državljana trećih zemalja s naglaskom na osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita u okviru škola u kojima rade i u suradnji s učenicima.

Nastavno na navedeno, krajnja je svrha edukacije provođenje socijalnih akcija u lokalnoj zajednici sa svrhom senzibilizacije te zajednice na prihvat osoba pod međunarodnom zaštitom i državljana trećih zemalja čime se dugoročno stvaraju otvorena društva spremna na prihvaćenje različitosti uz promicanje vrijednosti zajedništva.

Nastavak edukacije slijedi u studenom kada će se održati posljednji modul.

Priručnik Osnaživanje školskih stručnih suradnika i nastavnika za kvalitetniju integraciju učenika izbjeglica putem socijalne akcije u zajednici dostupan je na stranicama Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina ovdje: https://pravamanjina.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Osna%C5%BEivanje%20%C5%A1kolskih%20stru%C4%8Dnih%20suradnika%20i%20nastavnika%20za%20kvalitetniju%20integraciju%20u%C4%8Denika%20izbjeglica%20putem%20socijalne%20akcije%20u%20zajednici.pdf 


Molimo pričekajte...