petak, 20. svibnja 2022.

Vijesti

Image

Sastanci Radnih grupa

16. studenog 2017.


U Splitu je 13. i 14.11. 2017. održan drugi sastanak Radne grupe u okviru projekta „Potpora provedbi politike za integraciju migranata“. Cilj drugog sastanka je bio  definiranje općih i specifičnih ciljeva te pokazatelja postignuća u područjima integracije. Prvi sastanak jw održan 02. i 03.11. 2017. u Zagrebu.

Cilj sastanaka Radnih grupa je izrada nacrta okvira integracijske politike – Okvir za integraciju izbjeglica (migranata) na lokalnoj razini (radni naslov). Okvir za integraciju na lokalnoj razini bit će izrađen u participativnom procesu  u kojem sudjeluju predstavnici ministarstava, Ureda za ljudskpa prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH, civilnog sektora te predstavnici regionalne i lokalne samouprave. Osim u Splitu do kraja mjeseca se planira i održavanje dvodnevnog sastanka u Rijeci na kojem će se definirati aktivnosti u okviru Okvira za integraciju migranata na lokalnoj razini.

Molimo pričekajte...