četvrtak, 23. svibnja 2024.

Mjera 2.2 Provoditi aktivnosti s ciljem podizanja kvalitete života osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita

Strateško područje
1.1. Ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi
Cilj
02. Osigurati ispunjavanje preduvjeta za život i suživot u lokalnim zajednicama
Nositelj
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Provedbe
Sunositelji
Kontinuirano praćenje
Da
Rok
Kontinuirano
Predviđena sredstva
500.000,00 kn
Opis sredstava

Sredstva osigurana na poziciji A734189 „Udruge u socijalnoj skrbi“ na računu 3722 - ostale naknade građanima i kućanstvima u novcu, na izvoru financiranja 41 u  iznosu od 500.000 kn godišnje

Pokazatelj Tip Dodatne dimenzije Početna vrijednost Ciljana vrijednost
2.2.1. Raspisan javni poziv za natječaj
Logički operator Ne Ne Da
2.2.2. Broj odobrenih projekata namijenjenih podizanju kvalitete života osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita
Broj Ne Da Da

Molimo pričekajte...