četvrtak, 23. svibnja 2024.

Mjera 4.1 Prilagoditi informacijski sustav (CEZIH) radi učinkovitog utvrđivanja načina i postupka ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita

Strateško područje
1.2. Ostvarivanje prava iz sustava zdravstvene zaštite
Cilj
04. Osigurati pristup zdravstvenoj zaštiti
Nositelj
Ministarstvo zdravstva
Provedbe
  • Provedba mjere nije započela
Sunositelji
  • Nema sunositelja
Kontinuirano praćenje
Ne
Godina praćenja od
2017
Godina praćenja do
2017
Rok
2017.
Predviđena sredstva
900.000,00 kn
Opis sredstava

Sredstva osigurana na razdjelu 096, Glava 05, aktivnost A793007- Zdravstvena zaštita stranaca, grupa rashoda 37 – Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu od 900.000 kn godišnje.

Molimo pričekajte...