nedjelja, 21. srpnja 2024.

Mjera 19.3 Izrada novog provedbenog okvira integracijske politike na lokanoj razini

Strateško područje
6. Međuresorna suradnja
Cilj
19. Unapređenje postojećih procedura postupanja i okvira integracije
Nositelj
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
Provedbe
  • Provedba mjere nije započela
Sunositelji
  • Nema sunositelja
Kontinuirano praćenje
Ne
Godina praćenja od
2017
Godina praćenja do
2018
Rok
2017. - 2018.
Predviđena sredstva
0,00 kn
Opis sredstava

Sredstva osigurana u okviru projekta IPA („Potpora provedbi politike za integraciju migranata“) na poziciji A681053 „IPA 2012 FFRAC – podrška provedbi integracije migranata“

Pokazatelj Tip Dodatne dimenzije Početna vrijednost Ciljana vrijednost
19.3. Izrada novog Akcijskog plana za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita
Tekst Ne Ne Ne

Molimo pričekajte...