nedjelja, 21. srpnja 2024.

Mjera 20.3 Osigurati usluge prevođenja za osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita pri ostvarivanju njihovih prava u sustavu socijalne i zdravstvene zaštite, obrazovanja, stanovanja i zapošljavanja

Strateško područje
6. Međuresorna suradnja
Cilj
20. Cjelovito informiranje osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita o njihovim pravima i obvezama
Nositelj
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Provedbe
Sunositelji
Kontinuirano praćenje
Da
Rok
Kontinuirano
Predviđena sredstva
6.719.000,00 kn
Opis sredstava

Dio sredstava osigurana u okviru redovite djelatnosti na poziciji A792007 „Administracija i upravljanje“ Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku; sredstva za provedbu mjera u nadležnosti Središnjeg državnog ureda osigurana na poziciji A761073 „Stambeno zbrinjavanje osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom“ u iznosu od 6.183.000 kn za 2017. godinu, 6.719.000 za 2018. i 6.719.000 za 2019. godinu; dio sredstva osigurana u okviru redovite djelatnosti na poziciji A689013 „Administracija i upravljanje HZZ-a“; dio sredstava osiguran u okviru rada postojećih zaposlenika na poziciji A577000 „Administracija i upravljanje“ Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Molimo pričekajte...