nedjelja, 21. srpnja 2024.

Mjera 22.1 Edukacija stručnih djelatnika u sustavu socijalne skrbi, zdravstvu, policiji, tržištu rada, obrazovanju i civilnom sektoru koji su direktno uključeni u pružanje pomoći i zaštite osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita

Strateško područje
7. Senzibilizacija javnosti i stručnih djelatnika o osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita
Cilj
22. Senzibiliziranje stručnih djelatnika
Nositelj
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
Provedbe
  • Provedba mjere nije započela
Sunositelji
Kontinuirano praćenje
Da
Rok
Kontinuirano
Predviđena sredstva
0,00 kn
Opis sredstava

Dio sredstava osiguran u okviru redovite djelatnosti na poziciji A792007 „Administracija i upravljanje“ Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku; dio sredstava osiguran u okviru redovitog rada postojećih zaposlenika na poziciji A681000 „Administracija i upravljanje“ Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

Pokazatelj Tip Dodatne dimenzije Početna vrijednost Ciljana vrijednost
22.1. Organizirane i održane edukacije sa stručnim djelatnicima
Logički operator Ne Ne Ne

Molimo pričekajte...