ponedjeljak, 17. lipnja 2024.

Provedba mjere 2.2. za 2017. godinu

Provoditi aktivnosti s ciljem podizanja kvalitete života osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita
Nositelj
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Sunositelji
Pokazatelji
2 od 2
Predviđena sredstva
500.000,00 kn
Utrošena financijska sredstva
1.000.000,00 kn
Rok
Kontinuirano
Evaluacija

U okviru raspodjele sredstava namijenjenih financiranju projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina u 2017.  financirano je ukupno 10 projekata usmjerenih podizanju kvalitete života osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita. U projektima su se provodile različite socijalne i obrazovne aktivnosti usmjerene unaprjeđenju socijalne uključenosti osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita i onih koje takvu zaštitu traže. Provodile su se aktivnosti povezivanja, razmjene i koordinacije između lokalnih dionika relevantnih za procese integracije te razvoj i provedbu inovativnih programa integracije. Osim toga, radila se intenzivna podrška u integraciji na individualnoj razini, pružala pomoć u prevođenju i učenju jezika, psihosocijalna podrška, prenosilo znanje bitno za ostvarivanje financijske neovisnosti i stabilnosti te za traženje posla i zapošljavanje, radionice kulturne orijentacije, poticanje spolne ravnopravnosti, upoznavanje s institucionalnim okvirom u Republici Hrvatskoj, integracijske aktivnosti prilagođene roditeljima s maloljetnom djecom, ali i senzibiliziranju djece i mladih u školama za prihvaćanje različitosti odnosno prihvaćanje novih članova zajednice. Projektne aktivnosti odnosile su se i na zagovaranje prava osoba pod međunarodnom zaštitom. U svrhu integracije provodile su se i sportske kao i aktivnosti povezivanja lokalnog stanovništva i osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita, zatim edukacija i podrška namijenjena neprofitnim organizacijama za razvoj volonterskih programa koji osiguravaju angažman u lokalnoj zajednici osoba koje traže ili im je odobrena međunarodna zaštita.

Postignuća i problemi

Projekti su se uspješno provodili, u aktivnosti su uključene osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom, uspostavljena je suradnja u lokalnoj zajednici između lokalnog stanovništva i osoba pod međunarodnom zaštitom te između ostalih dionika koji sudjeluju u integraciji.

Status provedbe mjere
Provedena
Pojašnjenje
Pojašnjenje nije uneseno

Raspisan javni poziv za natječaj

Vrijednost:
Da

Provedba pokazatelja je završena.

Provedba mjere je završena.

Financijska sredstva utrošena za provedbu mjere u 2017. godini i aktivnosti proračuna
Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Iznos Proračunska sredstva Svrha i opis
A734189 Udruge u socijalnoj skrbi - izvor 41 1.000.000,00 kn Državni proračun Projekti su financirani iz dijela prihoda od igara na sreću za 2017. godinu

Drugi izvori financiranja (fondovi EU, ostali donatori)
Program/naziv stavke Iznos Donator Provoditelj Opis

Provedba mjere je završena.

Nema priloga

Molimo pričekajte...