subota, 01. travnja 2023.

Provedba mjere 22.2. za 2017. godinu

Edukacija stručnih radnika u sustavu socijalne skrbi imenovanih za rad s osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita radi usvajanja novih znanja i vještina koja bi doprinijela boljoj učinkovitosti rada
Nositelj
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Sunositelji
Pokazatelji
1 od 1
Predviđena sredstva
0,00 kn
Utrošena financijska sredstva
0,00 kn
Rok
Kontinuirano
Evaluacija

Tijekom 2017. godine provedene su 4 regionalne edukacije za stručne radnike u sustavu socijalne skrbi imenovane za rad s osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita radi usvajanja novih znanja i vještina rada s osobama koje dolaze iz različitih kulturoloških okruženja.

Postignuća i problemi

Edukacije su uspješno provedene.

Status provedbe mjere
Provedena
Pojašnjenje
Pojašnjenje nije uneseno

Educirani socijalni radnici, pedagozi, sociolozi i drugi stručni djelatnici centara za socijalnu skrb

15-29 30-40 40-50 50+
Muško 2 4 6 2
Žensko 7 26 23 10

Provedba pokazatelja je završena.

Provedba mjere je završena.

Financijska sredstva utrošena za provedbu mjere u 2017. godini i aktivnosti proračuna
Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Iznos Proračunska sredstva Svrha i opis
A792007 Administracija i upravljanje 0,00 kn Državni proračun Mjera se provodila u okviru redovne djelatnosti Ministarstva.

Drugi izvori financiranja (fondovi EU, ostali donatori)
Program/naziv stavke Iznos Donator Provoditelj Opis

Provedba mjere je završena.

Nema priloga

Molimo pričekajte...