utorak, 19. siječnja 2021.

Provedba mjere 12.1. za 2017. godinu

Aktivirati, motivirati i upućivati osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita u program učenja hrvatskog jezika prilikom individualnih savjetovanja u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (HZZ)
Nositelj
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sunositelji
Pokazatelji
1 od 1
Predviđena sredstva
190.000,00 kn
Utrošena financijska sredstva
0,00 kn
Rok
Kontinuirano
Evaluacija

Aktivnost motiviranja i podizanja svijesti o važnosti učenja hrvatskog jezika kontinuirano se provode kroz aktivnosti individualnog savjetovanja, no konkretno upućivanja na tečaje u obrazovne ustanove nije provođeno jer HZZ nije dobio podatke o obrazovnim ustanovama u kojima se provode tečajevi hrvatskog jezika kako od nadležnog MZO-a tako niti od koordinatora ULJPPNM-a.

Postignuća i problemi

Značajan broj osoba motiviran je i zainteresiran za učenje jezika, no zbog gore navedenog nije realizirano konkretno upućivanje.

Status provedbe mjere
Djelomično provedena
Pojašnjenje

Vidi gore

Broj nezaposlenih osoba koje su upućene u program učenja hrvatskog jezika

Vrijednost:
0

Provedba pokazatelja je završena.

Provedba mjere je završena.

Financijska sredstva utrošena za provedbu mjere u 2017. godini i aktivnosti proračuna
Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Iznos Proračunska sredstva Svrha i opis

Drugi izvori financiranja (fondovi EU, ostali donatori)
Program/naziv stavke Iznos Donator Provoditelj Opis
A689013 0,00 kn Nema provoditelja Redovna sredstva HZZ-a

Provedba mjere je završena.

Nema priloga

Molimo pričekajte...