nedjelja, 10. prosinca 2023.

Provedba mjere 13.2. za 2017. godinu

Savjetovanje i profesionalno usmjeravanje osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita
Nositelj
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sunositelji
  • Nema sunositelja
Pokazatelji
1 od 1
Predviđena sredstva
128.000,00 kn
Utrošena financijska sredstva
0,00 kn
Rok
Kontinuirano
Evaluacija

Individualno savjetovanje nezaposlenih osoba kojima je odobrena međunarodnom zaštitom

Postignuća i problemi

Sve osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita upisane u evidenciju nezaposlenih bile su uključene u individualno savjetovanje, ukupno je provedeno 180 individualnih savjetovanja; glavni problem predstavlja jezična barijera

Status provedbe mjere
Provedena
Pojašnjenje

-

Provedba mjere je završena.

Financijska sredstva utrošena za provedbu mjere u 2017. godini i aktivnosti proračuna
Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Iznos Proračunska sredstva Svrha i opis

Drugi izvori financiranja (fondovi EU, ostali donatori)
Program/naziv stavke Iznos Donator Provoditelj Opis
A689013 0,00 kn Nema provoditelja Redovna s redstva HZZ-a

Provedba mjere je završena.

Nema priloga

Molimo pričekajte...