ponedjeljak, 17. lipnja 2024.

Provedba mjere 14.1. za 2017. godinu

Educirati radnike Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u sklopu redovne edukacije o potrebama i pravima osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita
Nositelj
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sunositelji
Pokazatelji
2 od 2
Predviđena sredstva
0,00 kn
Utrošena financijska sredstva
0,00 kn
Rok
Kontinuirano
Evaluacija

Radnici Zavoda kontinuirano su informirani o novostima vezanima uz rad s osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita

Postignuća i problemi

Osoblje je informirano

Status provedbe mjere
Provedena
Pojašnjenje

-

Organizirane i održane radionice

Vrijednost:
0

Provedba pokazatelja je završena.

Broj radnika HZZ-a uključenih u edukaciju

Vrijednost:
22

Provedba pokazatelja je završena.

Provedba mjere je završena.

Financijska sredstva utrošena za provedbu mjere u 2017. godini i aktivnosti proračuna
Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Iznos Proračunska sredstva Svrha i opis

Drugi izvori financiranja (fondovi EU, ostali donatori)
Program/naziv stavke Iznos Donator Provoditelj Opis

Provedba mjere je završena.

Nema priloga

Molimo pričekajte...