nedjelja, 21. srpnja 2024.

Provedba mjere 9.1. za 2017. godinu

Osigurati učenje hrvatskoga jezika, povijesti i kulture u svim gradovima u kojima će osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita biti smještene neposredno nakon stjecanja međunarodne zaštite
Nositelj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Sunositelji
Pokazatelji
0 od 1
Predviđena sredstva
220.000,00 kn
Utrošena financijska sredstva
0,00 kn
Rok
Kontinuirano
Evaluacija

Sukladno članku 43. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-ispr., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017. i 68/2018.), škole su dužne pružiti posebnu pomoć djeci koja imaju pravo na školovanje u Republici Hrvatskoj, a ne znaju ili nedostatno poznaju hrvatski jezik. Na zahtjev školskih ustanova Ministarstvo znanosti i obrazovanja daje suglasnost za provođenje pripremne i dopunske nastave hrvatskoga jezika u trajanju od 35 ili 70 sati uvažavajući odredbe Pravilnika o provođenju priprmne i dopunske nastave za učenike koji ne znaju ili nedostatno znaju hrvatski jezik i nastave materinskoga jezika i kulture države podrijetla učenika (Narodne novine, broj 15/2014), a temeljem uvida u dostavljene podatke Škole o opravdanosti zahtjeva odnosno odluka ureda državne uprave nadležnih za obrazovanje.

Postignuća i problemi

Tijekom 2017. godine Uprava za odgoj i obrazovanje, Sektor za rani predškolski i osnovnoškolski odgoj i obrazovanje priredila je ukupno 91 suglasnost za provođenje pripremne i dopunske nastave hrvatskoga jezika u Sisačko-moslavačkoj županiji (38 suglasnosti), Varaždinskoj županiji (1 suglasnost), Bjelovarsko-bilogorskoj županiji (1 suglasnost) i Gradu Zagrebu (51 suglasnost). Navedene provedene pripremne nastave hrvatskog jezika u trajanju od 70 sati, za većinu učenika je zatraženo i odobreno ponavljanje pripremne nastave ili pohađanje dopunske nastave hrvatskog jezika.  

Status provedbe mjere
Provedena
Pojašnjenje


Provedba mjere je završena.

Financijska sredstva utrošena za provedbu mjere u 2017. godini i aktivnosti proračuna
Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Iznos Proračunska sredstva Svrha i opis

Drugi izvori financiranja (fondovi EU, ostali donatori)
Program/naziv stavke Iznos Donator Provoditelj Opis

Provedba mjere je završena.

Nema priloga

Molimo pričekajte...