ponedjeljak, 06. prosinca 2021.

Provedba mjere 7.2. za 2018. godinu

Aktivna suradnja s Ministarstvom državne imovine u svrhu daljnjeg osiguravanja smještajnih kapaciteta u vlasništvu Republike Hrvatske (aktivnosti vezane za opremanje i adaptaciju stanova u vlasništvu Republike Hrvatske)
Nositelj
Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje
Sunositelji
Pokazatelji
0 od 1
Predviđena sredstva
0,00 kn
Utrošena financijska sredstva
0,00 kn
Rok
Kontinuirano
Evaluacija

1. Dana 3. srpnja 2017. godine Ministarstvo državne imovine je Odlukom o dodjeli na korištenje stambenih jedinica Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje za potrebe obnove i smještaja azilanata i osoba pod subsidijarnom zaštitom, ovom Središnjem državnom uredu dodijelio 21 stambenu jedinicu.

2. Ugovor o dodjeli nekretnina na korištenje je potpisan dana 3. kolovoza 2017. godine.

Postignuća i problemi

1. Od preuzete 21 stambene jedinice, Središnji državni ured je započeo obnovu i opremanje 18 stambenih jedinica. Radovi obnove i sanacije su u tijeku.

2. Tri stambene jedinIce će biti vraćene Ministarstvu državne imovine zbog previsokih troškova koji trebaju za njihovu obnovu. 

Status provedbe mjere
Djelomično provedena
Pojašnjenje


Provedba mjere je završena.

Financijska sredstva utrošena za provedbu mjere u 2018. godini i aktivnosti proračuna
Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Iznos Proračunska sredstva Svrha i opis

Drugi izvori financiranja (fondovi EU, ostali donatori)
Program/naziv stavke Iznos Donator Provoditelj Opis

Provedba mjere je završena.

Nema priloga

Molimo pričekajte...