ponedjeljak, 11. prosinca 2023.

Provedba mjere 11.2. za 2018. godinu

Osnaživati partnerstvo organizacija civilnog društva i odgojno-obrazovnih ustanova u provedbi projekata interkulturnog obrazovanja te obrazovanja o građanskim i ljudskim vrijednostima
Nositelj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Sunositelji
Pokazatelji
0 od 1
Predviđena sredstva
6.108.519,00 kn
Utrošena financijska sredstva
0,00 kn
Rok
Kontinuirano
Evaluacija
Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisalo je Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih
Postignuća i problemi

Tijekom 2018. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja financiralo je ukupno 102 projekta udruga u ukupnom iznosu od 10.406.917,80 kuna.

Status provedbe mjere
Provedena
Pojašnjenje


Provedba mjere je završena.

Financijska sredstva utrošena za provedbu mjere u 2018. godini i aktivnosti proračuna
Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Iznos Proračunska sredstva Svrha i opis

Drugi izvori financiranja (fondovi EU, ostali donatori)
Program/naziv stavke Iznos Donator Provoditelj Opis

Provedba mjere je završena.

Nema priloga

Molimo pričekajte...