ponedjeljak, 11. prosinca 2023.

Provedba mjere 2.1. za 2018. godinu

Imenovanje stručnih radnika zaduženih za ostvarivanje prava osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita u sustavu socijalne skrbi
Nositelj
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Sunositelji
Pokazatelji
0 od 2
Predviđena sredstva
0,00 kn
Utrošena financijska sredstva
0,00 kn
Rok
2017
Evaluacija

U svim centrima socijalne skrbi i podružnicama centara za socijalnu skrb imenovani su stručni radnici zaduženi za rad s osobama pod međunarodnom zaštitom. Lista imenovanih stručnih radnika korigira se kontinuirano po zaprimanju obavijesti da je u nekom od centar došlo do promjene te se o tome obavještavaju svi preostali centri i Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

Postignuća i problemi
Status provedbe mjere
Provedena
Pojašnjenje
Pojašnjenje nije uneseno

test

Provedba mjere je završena.

Provedba mjere je završena.

Financijska sredstva utrošena za provedbu mjere u 2018. godini i aktivnosti proračuna
Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Iznos Proračunska sredstva Svrha i opis

Drugi izvori financiranja (fondovi EU, ostali donatori)
Program/naziv stavke Iznos Donator Provoditelj Opis

Provedba mjere je završena.

Nema priloga

Molimo pričekajte...