ponedjeljak, 04. ožujka 2024.

Provedba mjere 22.2. za 2018. godinu

Edukacija stručnih radnika u sustavu socijalne skrbi imenovanih za rad s osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita radi usvajanja novih znanja i vještina koja bi doprinijela boljoj učinkovitosti rada
Nositelj
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Sunositelji
Pokazatelji
0 od 1
Predviđena sredstva
0,00 kn
Utrošena financijska sredstva
0,00 kn
Rok
Kontinuirano
Evaluacija

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je tijekom 2018. godine provelo više regionalnih edukacija za stručne radnike u odjelima za rad s odraslim osobama u centrima za socijalnu skrb, među kojima su i osobe zadužene za rad s osobama pod međunarodnom zaštitom. Nadalje u 2018. godini u sklopu unapređenja stručnog rada u sustavu socijalne skrbi organizirana je edukacija zaposlenika domova i centara socijalne skrbi pod nazivom „Rad s djecom bez pratnje, djecom tražiteljima međunarodne zaštite i djecom azilantima“. 

Postignuća i problemi
Status provedbe mjere
Provedena
Pojašnjenje
Pojašnjenje nije uneseno

Provedba mjere je završena.

Financijska sredstva utrošena za provedbu mjere u 2018. godini i aktivnosti proračuna
Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Iznos Proračunska sredstva Svrha i opis

Drugi izvori financiranja (fondovi EU, ostali donatori)
Program/naziv stavke Iznos Donator Provoditelj Opis

Provedba mjere je završena.

Nema priloga

Molimo pričekajte...