ponedjeljak, 11. prosinca 2023.

Provedba mjere 10.3. za 2018. godinu

Prilagoditi informacijski sustav za upis na visoka učilišta osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita
Nositelj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Sunositelji
Pokazatelji
0 od 1
Predviđena sredstva
0,00 kn
Utrošena financijska sredstva
0,00 kn
Rok
2017
Evaluacija

Agencija za znanost i visoko obrazovanje - Središnji prijavni ured prilagodila je sustav NISpDS za mogućnost prijave kandidata kojima je odobrena međunarodna zaštita.

Ukoliko osoba pod međunarodnom zaštitom nema dokumentaciju/svjedodžbu o obrazovanju, Agencija za znanost i visoko obrazovanje - Središnji prijavni ured uzet će u obzir dokument "European Qualifications Passport for Refugees". Radi se o alatu kojega preporuča Vijeće Europe izrađenom u sklopu projekta u kojem su sudjelovale Grčka, Italija, Norveška, Velika Britanija, Vijeće Europe i UNHCR.

Postignuća i problemi

Tijekom 2018. godine Agencija za znanost i visoko obrazovanje - Središnji prijavni ured nije imala upita/prijava kandidata kojima je odobrena međunarodna zaštita.

Status provedbe mjere
Provedena
Pojašnjenje


Provedba mjere je završena.

Financijska sredstva utrošena za provedbu mjere u 2018. godini i aktivnosti proračuna
Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Iznos Proračunska sredstva Svrha i opis

Drugi izvori financiranja (fondovi EU, ostali donatori)
Program/naziv stavke Iznos Donator Provoditelj Opis

Provedba mjere je završena.

Nema priloga

Molimo pričekajte...