subota, 01. travnja 2023.

Provedba mjere 10.4. za 2017. godinu

Osigurati priznavanje obrazovnih kvalifikacija i ranije stečenih kompetencija osobama (koje zbog kriznog i nesigurnog stanja u zemljama podrijetla) ne mogu pribaviti stečene diplome i druge dokumente kojima potvrđuju prethodnu razinu obrazovanja
Nositelj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Sunositelji
Pokazatelji
0 od 2
Predviđena sredstva
70.000,00 kn
Utrošena financijska sredstva
0,00 kn
Rok
Kontinuirano
Evaluacija

Ministarstvo znanosti i obrazovanja i agencija za znanost i visoko obrazovanje proveli su konzultacije o Nacrtu preporuke o priznavanju kvalifikacija izbjeglica sukladno Konvenciji o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija na području Europe (tzv. Lisabonska konvencija). Zakon o potvrđivanju Konvencije o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija u području Europe donesen je 2002. godine (Narodne novine - Međunarodni ugovori, br. 9/02). Preporuke o priznavanju kvalifikacija izbjeglica usvojile su države članica Vijeća Europe/UNESCO-a u studenom 2017. godine. U preporukama se pojašnjava kako provesti članak 7. Lisabonske konvencije koji se odnosi na priznavanje kvalifikacija izbjeglica. Preporuke se odnose samo na izbjeglice koje nemaju potrebnu dokumentaciju. Preporuke se odnose na vrednovanje kvalifikacija i razdoblja studija. Preporuke se odnose i na osobe koje žele pristupiti visokom obrazovanju.

tijekom 2017. godine Agencija za znanosti i visoko obrazovanje (nacionalni ENIC/NARIC ured nadležan za priznavanje kvalifikacija u visokom obrazovanju) nije zaprimio niti jedan zahtjev za priznavanje kvalifikacije bez potrebne dokumentacije.

Postignuća i problemi

Provedba Preporuka o priznavanju kvalifikacija izbjeglica nalaže uspostavljanje složenosg modela.

Interes osoba pod međunarodnom zaštitom u RH zainteresiranih za studij u Republici Hrvatskoj je vrlo mali i svi su bili u mogućnosti podnijeti dokumentaciju predviđenu za redovan postupak priznavanja.

Status provedbe mjere
Provedena
Pojašnjenje


Provedba mjere je završena.

Financijska sredstva utrošena za provedbu mjere u 2017. godini i aktivnosti proračuna
Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Iznos Proračunska sredstva Svrha i opis

Drugi izvori financiranja (fondovi EU, ostali donatori)
Program/naziv stavke Iznos Donator Provoditelj Opis

Provedba mjere je završena.

Nema priloga

Molimo pričekajte...