subota, 01. travnja 2023.

Provedba mjere 10.4. za 2018. godinu

Osigurati priznavanje obrazovnih kvalifikacija i ranije stečenih kompetencija osobama (koje zbog kriznog i nesigurnog stanja u zemljama podrijetla) ne mogu pribaviti stečene diplome i druge dokumente kojima potvrđuju prethodnu razinu obrazovanja
Nositelj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Sunositelji
Pokazatelji
0 od 2
Predviđena sredstva
70.000,00 kn
Utrošena financijska sredstva
0,00 kn
Rok
Kontinuirano
Evaluacija

Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Agencija za znanost i obrazovanje nastavili su konzultacije o provedbi Preporuka o priznavanju kvalifikacija izbjeglica sukladno Konvenciji o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija u području Europe (tzv. Lisabonska konvencija). Preporuke o priznavanju kvalifikacija izbjeglica usvojile su države članice Vijeća Europe/UNESCO-a u studenom 2017. godine.

Tijekom 2017. godine Agencija za znanost i visoko obrazovanje (nacionalni ENIc/NARIC ured nadležan za priznavanje kvalifikacija u visokom obrazovanju) nije zaprimipo niti jedan zahtjev za priznavanje kvalifikacije bez potrebne dokumentacije.

Postignuća i problemi

Provedba Preporuka o priznavanju kvalifikacija izbjeglica nalaže uspostavljanje složenog modela. Prvo se ispituje ima li kandidat kvalifikaciju za koju tvrdi da ima. Drugi korak je vrednovanje: razmatra se razina, kvaliteta, profil, opterećenje i ishodi učenja kvalifikacije, kao i formalna prava vezana uz tu kvalifikaciju u državi koja ju je izdala.

Dogovoreno je da će Agencija za znanost i visoko obrazovanje (ENIC/NARIC ured) u slučaju da zaprimi zahtjev osobe pod međunarodnom zaštitom koja nije u mogućnosti pribaviti potrebne dokumente kontaktirati druge ENIC i NARIC urede te, ukoliko je moguće, nadležne institucije u zemlji iz koje potječe kvalifikacija. Nadalje, Agencija za znanost i visoko obrazovanje će po potrebi izdati pojašnjenje inozemne visokoškolske kvalifikacije na hrvatskom i/ili engleskom jeziku kao pomoć osobi pod međunarodnom zaštitom pri zapošljavanju u RH dok se ne prikupe dostatne informacije potrebne za priznavanje.

Status provedbe mjere
Djelomično provedena
Pojašnjenje


Provedba mjere je završena.

Financijska sredstva utrošena za provedbu mjere u 2018. godini i aktivnosti proračuna
Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Iznos Proračunska sredstva Svrha i opis

Drugi izvori financiranja (fondovi EU, ostali donatori)
Program/naziv stavke Iznos Donator Provoditelj Opis

Provedba mjere je završena.

Nema priloga

Molimo pričekajte...