četvrtak, 23. svibnja 2024.

Provedba mjere 14.1. za 2018. godinu

Educirati radnike Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u sklopu redovne edukacije o potrebama i pravima osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita
Nositelj
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sunositelji
Pokazatelji
2 od 2
Predviđena sredstva
0,00 kn
Utrošena financijska sredstva
0,00 kn
Rok
Kontinuirano
Evaluacija

Izrađena je interna uputa za rad s nezaposlenim osobama pod međunarodnom zaštitom. Savjetnici su elektroničkom poštom informirani o novostima i propisima. 

Postignuća i problemi
Radionice nisu održane jer većina osoba boravi u Zagrebu. Radionice su planirane za 2019. kada se očekuje ravnomjerniji raspored osoba po Hrvatskoj.
Status provedbe mjere
Djelomično provedena
Pojašnjenje

Vidi gore

Organizirane i održane radionice

Vrijednost:
0

Provedba pokazatelja je završena.

Broj radnika HZZ-a uključenih u edukaciju

Vrijednost:
23

Provedba pokazatelja je završena.

Provedba mjere je završena.

Financijska sredstva utrošena za provedbu mjere u 2018. godini i aktivnosti proračuna
Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Iznos Proračunska sredstva Svrha i opis
A689013 0,00 kn Državni proračun Administracija i upravljanje

Drugi izvori financiranja (fondovi EU, ostali donatori)
Program/naziv stavke Iznos Donator Provoditelj Opis

Provedba mjere je završena.

Nema priloga

Molimo pričekajte...