ponedjeljak, 17. lipnja 2024.

Provedba mjere 10.7. za 2018. godinu

Informiranje odgojno-obrazovnih ustanova, visokih učilišta i ustanova za obrazovanje odraslih o pravima i obvezama osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita
Nositelj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Sunositelji
Pokazatelji
0 od 1
Predviđena sredstva
0,00 kn
Utrošena financijska sredstva
0,00 kn
Rok
Kontinuirano
Evaluacija

Ministarstvo znanosti i obrazovanja informiralo je urede za akademsko priznavanje na sveučilištima (koji su nadležni za priznavanje u svrhu nastavka studija) o pravima osoba pod međunarodnom zaštitom vezanima uz priznavanje te zamolilo da se u slučaju da zaprime zahtjev za akademsko priznavanje od strane osobe koja ne može pribaviti dokumente o prethodnom obrazovanju konzultiraju s Ministarstvom znanosti i obrazovanja. Provedene su konzultacije s Uredom za akademsko priznavanje Sveučilišta u Zagrebu koje su uključivale informiranje o međunarodnim aktima koji sadrže preporuke za postupanje u takvim slučajevima.

Postignuća i problemi


Status provedbe mjere
Djelomično provedena
Pojašnjenje


Provedba mjere je završena.

Financijska sredstva utrošena za provedbu mjere u 2018. godini i aktivnosti proračuna
Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Iznos Proračunska sredstva Svrha i opis

Drugi izvori financiranja (fondovi EU, ostali donatori)
Program/naziv stavke Iznos Donator Provoditelj Opis

Provedba mjere je završena.

Nema priloga

Molimo pričekajte...