ponedjeljak, 11. prosinca 2023.

Provedba mjere 16.2. za 2018. godinu

Temeljem utvrđenih potreba za obrazovanjem, financirati obrazovanje nezaposlenih osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita
Nositelj
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sunositelji
  • Nema sunositelja
Pokazatelji
1 od 1
Predviđena sredstva
280.000,00 kn
Utrošena financijska sredstva
181.221,46 kn
Rok
Kontinuirano
Evaluacija

Obrazovanje u skladu s potrebama osoba i potrebama tržišta rada provedeno je i financirano u okviru mjera aktivne politike zapošljavanja

Postignuća i problemi

Poslodavci su prepoznali mjeru Osposobljavanje na radnom mjestu s ciljem stjecanja javne isprave o osposobljenosti.

Status provedbe mjere
Provedena
Pojašnjenje

Iznos je već iskazan u ukupnom iznosu utrošenom na mjere aktivne politike zapošljavanja (mjera 15.1).

Broj nezaposlenih osoba uključenih u financiranje obrazovanja

Vrijednost:
11

Provedba pokazatelja je završena.

Provedba mjere je završena.

Financijska sredstva utrošena za provedbu mjere u 2018. godini i aktivnosti proračuna
Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Iznos Proračunska sredstva Svrha i opis
A689013 181.221,46 kn Državni proračun Naknade korisnicima mjera aktivne politike zapošljavanja

Drugi izvori financiranja (fondovi EU, ostali donatori)
Program/naziv stavke Iznos Donator Provoditelj Opis

Provedba mjere je završena.

Nema priloga

Molimo pričekajte...