ponedjeljak, 06. prosinca 2021.

Provedba mjere 1.1. za 2018. godinu

Edukativna predavanja u prihvatilištu za tražitelje azila o pravima osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita te tradiciji, kulturi i kulturnim obrascima u Republici Hrvatskoj
Nositelj
Ministarstvo unutarnjih poslova
Sunositelji
Pokazatelji
1 od 1
Predviđena sredstva
0,00 kn
Utrošena financijska sredstva
0,00 kn
Rok
Kontinuirano
Evaluacija

Tijekom 2018. godine Hrvatski Crveni križ (HCK) i Isusovačka služba za izbjeglice (JRS) organizirali su i provodili edukativna predavanja, savjetovanja i radionice različitih tema i sadržaja, u svrhu informiranja o pravima i obvezama te upoznavanja sa tradicijom, kulturom i kulturnim obrascima u Republici Hrvatskoj. Hrvatski Crveni križ je tijekom 2018. godine u Prihvatilištu za tražitelje azila u Zagrebu održao 2 radionice „info-session“ i 3 radionice na temu „Podizanje svijesti o trgovanju ljudima“. U Prihvatilištu za tražitelje azila u Kutini organizirane su 2 radionice namijenjene isključivo ženama. Ukupno su održali 7 radionica tijekom 2018. godine. Isusovačka služba za izbjeglice provodila je niz edukativnih predavanja i radionica u prihvatilištu za tražitelje azila. Radionice su bile različitog karaktera, primjerice pravna savjetovanja, edukacije i radionice hrvatskog jezika i kulture, dječja igraonica i učionica u sklopu Child friendly space programa, sportska radionica, lutkarske radionice i radionice koje su predstavljale Hrvatsku, njenu kulturu, povijest i običaje. Ukupno su organizirali preko 515 radionica u 2018. godini. Centar za mirovne studije nije podnio izvješće s obzirom da za 2018. godinu nije imao potpisani Sporazum o međusobnoj suradnji sa Ministarstvom u svrhu provedbe aktivnosti u Prihvatilištu.

Postignuća i problemi

Hrvatski Crveni križ:

Tijekom 2018. godine održane su 2 radionice (21.5.2018. i 21.9.2018.) „info-session“ u Prihvatilištu za tražitelje azila u Zagrebu. Radionice su bile namijenjene osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita, ali se još uvijek nalaze u organiziranom smještaju. Svrha radionice je bila upoznati korisnike s pravima i obvezama te im ukazati na eventualne poteškoće s kojima bi se mogli susresti te im pojasniti prve korake u integraciji. U Prihvatilištu za tražitelje azila u Kutini organizirane su 2 radionice za žene (23.7. i 3.10.) s ciljem njihovog osnaživanja i uključivanja u aktivnosti. Budući da su žene posebno ranjiva kategorija osoba pod međunarodnom zaštitom iz razloga što nisu toliko aktivne u društvenom i poslovnom aspektu, teme radionica bazirane su na osnaživanju žena, ulozi žena u hrvatskom društvu, socijalnim i životnim vještinama, vrstama osposobljavanja te radnoj kulturi i sličnim temama. U Prihvatilištu za tražitelje azila u Zagrebu održane su 3 radionice na temu „Podizanje svijesti o trgovanju ljudima“ (4.10., 23.10. i 19.12.). Jedna radionica je bila namijenjena ženama, a dvije muškarcima. Na radionici za žene raspravljalo se o zaštiti žena, s fokusom na život u Prihvatilištu i traženje posla. Razgovaralo se o radnom iskustvu i planovima za zapošljavanje u Hrvatskoj, kako se povezati sa zajednicom, stvaranje društvenih mreža putem crkve, odnosno džamije. Također se razgovaralo i o vremenu provedenom u tranzitu, krijumčarenju i opasnostima na putu. Na radionicama za muškarce razgovaralo se o problemu trgovanja ljudima i eksploataciji s kojom se migranti susreću na putu za Europu, opasnostima s kojima se mogu susresti, kako ih prepoznati i kako se zaštititi. Osim toga raspravljalo se i o radnom iskustvu, obrazovanju i mogućnosti zapošljavanja u Hrvatskoj.


Isusovačka služba za izbjeglice:

Pravna savjetovanja održavala su se u individualnom ili grupnom formatu kroz te su se kroz njih korisnici upoznavali s pravima i obvezama koje imaju prema hrvatskom i međunarodnom pravu, pruženi su im pravni savjeti u pojedinim predmetima te pojašnjavani zakoni i drugi propisi. Pravnica Isusovačke službe za izbjeglice svakodnevno je bila dostupna osobama koje su dobile međunarodnu zaštitu u Prihvatilištu za tražitelje azila u Zagrebu te u Prihvatilištu u Kutini gdje je redovito održavala pravna savjetovanja ponedjeljkom. Kroz pravne radionice osnaživali su izbjeglice pružanjem relevantnih pravnih informacija te upoznavanjem s pravnim i političkim sustavom Republike Hrvatske radi njihove bolje integracije. Pravnice u organizaciji volonterski su pomagale pri postupcima spajanja obitelji, pomoći s administrativnim poteškoćama azilanata i općim pravnim pitanjima ljudi pod međunarodnom zaštitom. Ukupno je kroz 2018. godinu održano više od 70 pravnih savjetovanja i 50 pravnih radionica. Kroz 2018. godinu nastavile su se održavati radionice hrvatskog jezika i upoznavanje osoba pod međunarodnom zaštitom s hrvatskom kulturom. Održavale su se u dva formata: početnička i napredna grupa, a održavali su ih volonteri Isusovačke službe za izbjeglice uz asistenciju kulturalnih medijatora za arapsko i perzijsko govorno područje dva puta tijekom tjedna te subotom. Njihova svrha je bila približiti i naučiti korisnike hrvatskom pismu i jeziku, obrascima ponašanja u hrvatskom društvu te ih upoznati sa povijesnim, zemljopisnim i društvenim zanimljivostima i kulturom Hrvatske. Radionica je bila izuzetno dobro posjećena. Ukupno su održali više od 100 radionica hrvatskog jezika i kulture tijekom 2018. godine. Kroz program Child Friendly space-„mjesto za djecu“ u Prihvatilištu za tražitelje azila u Zagrebu, Isusovačka služba za izbjeglice je kao implementacijski partner ovog UNICEF- ovog projekta, pružala podršku djeci izbjeglicama kako bi se vratili u dnevnu životnu rutinu provodeći organizirane i strukturalne aktivnosti. Nakon prestanka suradnje s UNICEF-om radionice su se nastavile kao Dječja igraonica u kojoj se svakodnevno radilo na socijalnim vještinama djece i njihovom emocionalnom razvoju. Tijekom godine prostor je bio svakodnevno otvoreni i njemu je održano više od 200 organiziranih susreta i radionica – igraonica. U sklopu Dječje igraonice tako su primjerice, u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova i udrugom Oblak, provedene dvije radionice pod nazivom „Zajedno u prometu“ kojom su djeca iz Prihvatilišta za tražitelje azila upoznata s prometnim pravilima i ponašanjem u prometu s naglaskom na sigurnost. u suradnji sa sportskom organizacijom HAŠK Mladost, provodila se sportska radionica upoznavanja djece izbjeglica s različitim sportovima, s ciljem povećanja njihove uključenosti u lokalnu zajednicu, savladavanja sportskih kulturnih obrazaca ponašanja te integracije. Sa SKAUT-om su također održali nekoliko tematskih susreta i druženja. Sveukupno je u 2018. godini održano 75 radionica ovih gore spomenutih vrsta. Veliki naglasak u okviru Dječje igraonice stavljen je i na radionicu „Pričaj mi priču – upoznaj Hrvatsku“ kojoj je cilj bio upoznavanje s kulturom lokalne zajednice. Aktivnosti radionice bile su usmjerene na poboljšanje korištenja hrvatskih termina, prenošenje znanja i jačanju utiska o hrvatskoj kulturi. Kroz 2018. godinu održano je desetak ovakvih radionica. Pokrenute su i “Lutkarske radionice likova iz hrvatskih lektira i povijesti” kako bi djeci pružile podršku pri savladavanju školskog programa te im kroz zanimljiv i edukativan način približio hrvatsku književnost. To se pokazalo kao vrlo uspješna metoda savladavanja školskog programa i hrvatskog jezika. Lutke su ideal medij putem kojega su djeca koja dolaze iz različitih kultura komunicirala i iskazivala svoje emocije. Radionice su se održavale kontinuirano kroz 6 mjeseci, no i dalje se koriste u sklopu drugih radionica. Kroz desetak radionica o značenju Božića u Hrvatskoj, djecu izbjeglice i njihove obitelji organizacija je upoznala s običajem i tradicijom proslave Božića. Kroz izradu tradicionalnih božićnih ukrasa, čestitki te slušanje pjesama približena im je hrvatska kultura, a organizirali su i posjete Adventu u Zagrebu. Osim spomenutih, Isusovačka služba za izbjeglice provodi redovito ostale vrste radionica u prostoru Prihvatilišta kao i kroz razne vanjske aktivnosti. Tako primjerice, kroz radionicu „Moj dom“ naglasak se stavljao na komparaciju kulturnih obrazaca ponašanja između zemlje podrijetla i Hrvatske te osvještavanje i stjecanje navika ponašanja u novom okruženju. Uzimajući u obzir kako je veći broj djece proveo određeni period u izbjegličkom kampu, naglasak radionice bio je usmjeren na razvijanje socijalnih vještina. Ova radionica održava se kontinuirano već dvije godine i dio je svakodnevne interakcije s djecom njihovih volontera i zaposlenika. Isusovačka služba za izbjeglice opremila je i informatičku radionicu s devet računala koje svi korisnici Prihvatilišta pa tako i osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom, mogu koristiti svakim radnim danom i subotom za vlastite potrebe pristupa internetu, kontakte s obitelji i prijateljima, edukacije i zabave uz stalnu prisutnost prevoditelja i asistenta volontera. Prema potrebi, prevoditelj i asistent pomažu pri korištenju društvenih mreža, pristupa e-mailu, kao i pri pisanju životopisa, pronalaženju radnog mjesta i ostalih informacija objavljenih/dostupnih na internetu. Otvorena je svakodnevno 6 sati, a ovisno o broju prisutnih, volonteri rade grupne radionice informatičkog opismenjavanja ili individualnu pomoć korisnicima. Poseban naglasak stavljen je na osnovnu računalnu obuku korisnika kako bi im se olakšalo snalaženje po gradu ili traženje posla i stanova, jednako kao i kontakt s drugim članovima obitelji diljem svijeta. Od organizacije različitih izleta za osobe iz Prihvatilišta, proizašla je radionica „upoznaj Hrvatsku“. Kroz nju redovito su organizirani tematski posjeti po gradu Zagrebu (muzeji, institucije, znamenitosti) i ostalim hrvatskim gradovima, s ciljem boljeg upoznavanja grada Zagreba kao svoje nove lokalne sredine i cijele Hrvatske. Kako bi djeca proširila svoju društvenu mrežu, postali su aktivni dionici lokalne zajednice, sadržajno provodili slobodno vrijeme te ojačali svoje društvene vještine. Redovito su se održavali susreti, sportski treninzi i natjecanja u suradnji s NK Zagreb 041. Tijekom 2018. godine održano je više od 20 ovakvih susreta. Kroz čitavu 2018. djeca su kontinuirano, 2 puta tjedno sudjelovala na treninzima te subotom na utakmicama i sportskim natjecanjima.

Status provedbe mjere
Djelomično provedena
Pojašnjenje
Pojašnjenje nije uneseno

Provedba mjere je završena.

Financijska sredstva utrošena za provedbu mjere u 2018. godini i aktivnosti proračuna
Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Iznos Proračunska sredstva Svrha i opis

Drugi izvori financiranja (fondovi EU, ostali donatori)
Program/naziv stavke Iznos Donator Provoditelj Opis
Programi organizacija civilnog društva 0,00 kn Ostalo Organizacije civilnog društva Sredstva za provođenje edukativnih predavanja, radionica i savjetovanja su osigurali sunositelji mjere- organizacije civilnog društva unutar okvira sredstava s kojima raspolažu, ovisno o proračunu i mogućnostima same organizacije. Organizacije nisu bile korisnici državnog proračuna, stoga nije obvezatno iskazivanje konkretnih iznosa.

Provedba mjere je završena.

Nema priloga

Molimo pričekajte...