ponedjeljak, 11. prosinca 2023.

Provedba mjere 20.3. za 2019. godinu

Osigurati usluge prevođenja za osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita pri ostvarivanju njihovih prava u sustavu socijalne i zdravstvene zaštite, obrazovanja, stanovanja i zapošljavanja
Nositelj
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Sunositelji
Pokazatelji
0 od 1
Predviđena sredstva
6.719.000,00 kn
Utrošena financijska sredstva
0,00 kn
Rok
Kontinuirano
Evaluacija

U radu s osobama pod međunarodnom zaštitom centri za socijalnu skrb, uvijek kad se za to ukaže potreba, angažiraju službene prevoditelje. Sredstva za prevođenje svaki centar ima planirana u svom proračunu na stavci materijalni troškovi pod uslugama-za intelektualne usluge.

Postignuća i problemi
Status provedbe mjere
Provedena
Pojašnjenje
Pojašnjenje nije uneseno

Provedba mjere je završena.

Financijska sredstva utrošena za provedbu mjere u 2019. godini i aktivnosti proračuna
Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Iznos Proračunska sredstva Svrha i opis

Drugi izvori financiranja (fondovi EU, ostali donatori)
Program/naziv stavke Iznos Donator Provoditelj Opis

Provedba mjere je završena.

Nema priloga

Molimo pričekajte...