četvrtak, 18. travnja 2024.

Provedba mjere 22.2. za 2019. godinu

Edukacija stručnih radnika u sustavu socijalne skrbi imenovanih za rad s osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita radi usvajanja novih znanja i vještina koja bi doprinijela boljoj učinkovitosti rada
Nositelj
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Sunositelji
Pokazatelji
0 od 1
Predviđena sredstva
0,00 kn
Utrošena financijska sredstva
0,00 kn
Rok
Kontinuirano
Evaluacija

U 2019. godini započela je provedba projekta „Jačanje kapaciteta stručnih radnika u centrima za socijalnu skrb za rad s osobama s odobrenom međunarodnom zaštitom“ financiranog iz sredstava Fonda za azil, migraciju i integraciju (AMIF) u 75 % iznosu vrijednosti projekta i 25% iz državnog proračuna s pozicije MDOMSP. Projekt se provodi na području cijele države. U projektne aktivnosti su uključeni stručni radnici centara za socijalnu skrb i njihovi zamjenici imenovani za rad s osobama pod međunarodnom zaštitom na čijem usavršavanju i jačanju kompetencija za rad s navedenim korisnicima će se raditi narednih 18 mjeseci koliko projekt traje. Krajnji cilj projekta je osposobiti stručne radnike u centrima socijalne skrbi za pružanje što kvalitetnijih uslugu osobama pod međunarodnom zaštitom za njihovo što brže i bolje uključivanje u hrvatsko društvo. 

Postignuća i problemi

Ugovorena je provedba projekta s jednom organizacijom civilnog društva i uplaćen je predujam za provedbu projekta.

Status provedbe mjere
Provedena
Pojašnjenje
Pojašnjenje nije uneseno

Provedba mjere je završena.

Financijska sredstva utrošena za provedbu mjere u 2019. godini i aktivnosti proračuna
Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Iznos Proračunska sredstva Svrha i opis

Drugi izvori financiranja (fondovi EU, ostali donatori)
Program/naziv stavke Iznos Donator Provoditelj Opis

Provedba mjere je završena.

Nema priloga

Molimo pričekajte...