utorak, 30. svibnja 2023.

Provedba mjere 14.1. za 2019. godinu

Educirati radnike Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u sklopu redovne edukacije o potrebama i pravima osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita
Nositelj
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sunositelji
Pokazatelji
2 od 2
Predviđena sredstva
0,00 kn
Utrošena financijska sredstva
0,00 kn
Rok
Kontinuirano
Evaluacija

Radnici Zavoda imenovani za rad s ovom skupinom nezaposlenih osoba kontinuirano su informirani o novostima vezanima uz osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita. S obzirom da u 2019. nije donesen plan razmještaja, tek nekoliko ureda uključeno je u rad s ovom skupinom nezaposlenih, pa nije bilo nužno organizirati učioničku edukaciju. 

Postignuća i problemi

Savjetnici za zapošljavanje su kontinuirano informirani o aktualnostima

Status provedbe mjere
Djelomično provedena
Pojašnjenje
Radi malog broja ureda uključenih u rad s osobama pod međunarodnom zaštitom, nije organiziran učionički trening

Organizirane i održane radionice

Vrijednost:
0

Provedba pokazatelja je završena.

Broj radnika HZZ-a uključenih u edukaciju

Vrijednost:
24

Provedba pokazatelja je završena.

Provedba mjere je završena.

Financijska sredstva utrošena za provedbu mjere u 2019. godini i aktivnosti proračuna
Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Iznos Proračunska sredstva Svrha i opis
A689013 0,00 kn Državni proračun Mjeru provode postojeći zaposlenici u okviru svog redovnog rada za koji su sredstva planirana na poziciji A689013 „Administracija i upravljanje“

Drugi izvori financiranja (fondovi EU, ostali donatori)
Program/naziv stavke Iznos Donator Provoditelj Opis

Provedba mjere je završena.

Nema priloga

Molimo pričekajte...