ponedjeljak, 06. prosinca 2021.

Provedba mjere 7.2. za 2019. godinu

Aktivna suradnja s Ministarstvom državne imovine u svrhu daljnjeg osiguravanja smještajnih kapaciteta u vlasništvu Republike Hrvatske (aktivnosti vezane za opremanje i adaptaciju stanova u vlasništvu Republike Hrvatske)
Nositelj
Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje
Sunositelji
Pokazatelji
0 od 1
Predviđena sredstva
0,00 kn
Utrošena financijska sredstva
0,00 kn
Rok
Kontinuirano
Evaluacija

Dana 3. srpnja 2017. godine Ministarstvo državne imovine (MDI) je Odlukom o dodjeli na korištenje stambenih jedinica Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje (SDUOSZ) za potrebe obnove i smještaja azilanata i osoba pod supsidijarnom zaštitom, dodijelilo 21 stambenu jedinicu. Od preuzete 21 stambene jedinice, SDUOSZ je u 2019. godini završio obnovu i opremanje 18 stambenih jedinica. Tri stambene jedinice nisu obnovljene iz razloga što njihova obnova nije bila ekonomski prihvatljiva. Posljedično, Ministarstvu državne imovine upućen je dopis dana 29. svibnja 2019. godine  kojim se traži primopredaja tri navedene stambene jedinice MDI-u te dodjela potencijalnih novih stambenih jedinica za stambeno zbrinjavanje osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom SDUOSZ-u. Tijekom 2019. godine MDI nije SDUOSZ-u dodijelio niti jednu novu stambenu jedinicu u zatraženu svrhu.

Postignuća i problemi

1. Od preuzete 21 stambene jedinice , Središnji državni ured je završio obnovu i opremanje 18 stambenih jedinica.

2. Od Ministarstva državne imovine zatraženo je da preuzme nazad u svoju nadležnost tri sporne stambene jedinice dopisom dana 29. svibnja 2019. godine te da razmotri dodjelu potencijalnih novih stambenih jedinica za stambeno zbrinjavanje osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom SDUOSZ-a.


Status provedbe mjere
Provedena
Pojašnjenje


Provedba mjere je završena.

Financijska sredstva utrošena za provedbu mjere u 2019. godini i aktivnosti proračuna
Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Iznos Proračunska sredstva Svrha i opis

Drugi izvori financiranja (fondovi EU, ostali donatori)
Program/naziv stavke Iznos Donator Provoditelj Opis

Provedba mjere je završena.

Nema priloga

Molimo pričekajte...