četvrtak, 23. svibnja 2024.

Provedba mjere 8.1. za 2019. godinu

Objavljivanje javnih poziva za prikupljanje ponuda za najam namještenih stanova ili kuća sukladno Planu razmještaja i sukladno odlukama Ministarstva unutarnjih poslova za odobrenje međunarodne zaštite, odnosno korištenjem ponuda u tiskovnim i elektronskim medijima u slučajevima kada ne postoji dovoljan broj smještajnih kapaciteta
Nositelj
Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje
Sunositelji
Pokazatelji
0 od 1
Predviđena sredstva
6.719.000,00 kn
Utrošena financijska sredstva
0,00 kn
Rok
Kontinuirano
Evaluacija

1. Potreba za objavljivanjem javnih poziva nije bilo budući da nije bilo velikog broja izbjeglica. Tijekom 2019. godine, prioritet je bio zbrinjavanje osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom u stambenih jedinica u državnom vlasništvu koje su obnovljene i opremljene sredstvima AMIF-a, a kojima upravlja SDUOSZ.

2. Tijekom 2019. godine, pravo na smještaj je realiziralo ukupno 308 osoba. 106 osoba je smješteno u stanovima u vlasništvu Republike Hrvatske - tri stana u gradu Zagrebu, jedan stan u Požegi, 15 stanova u gradu Sisku te 10 stanova u gradu Karlovcu. Preostale 202 osobe su smještene u stanovima temeljem sklopljenog ugovora o najmu s trećim osobama.

Postignuća i problemi

1. Naglašavamo kako je krajem 2019. godine po prvi puta od preuzimanja predmetnih poslova od strane RH, broj korisnika koji čeka stambeno zbrinjavanje u Kutini i Porinu bio sveden na nulu.

2. Stavljanjem u funkciju stanova u državnom vlasništvu, poslovi stambenog zbrinjavanja osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom su vidno ubrzani. 

Status provedbe mjere
Provedena
Pojašnjenje


Broj objavljenih javnih poziva

Provedba mjere je završena.

Provedba mjere je završena.

Financijska sredstva utrošena za provedbu mjere u 2019. godini i aktivnosti proračuna
Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Iznos Proračunska sredstva Svrha i opis

Drugi izvori financiranja (fondovi EU, ostali donatori)
Program/naziv stavke Iznos Donator Provoditelj Opis

Provedba mjere je završena.

Nema priloga

Molimo pričekajte...