ponedjeljak, 11. prosinca 2023.

Provedba mjere 9.2. za 2019. godinu

Osigurati provedbu pripremne i dopunske nastave za učenike osnovnih i srednjih škola koji ne znaju ili nedostatno znaju hrvatski jezik
Nositelj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Sunositelji
Pokazatelji
0 od 1
Predviđena sredstva
220.000,00 kn
Utrošena financijska sredstva
0,00 kn
Rok
Kontinuirano
Evaluacija

Za svu djecu i mlade koji se uključuju u obrazovni sustav, osigurava se podrška u osnovnim i srednjim školama u procesu integracije kroz odobravanje pripremne i dopunske nastave za djecu tražitelje azila u osnovnim školama, sukladno članku 43. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi po kojem su škole dužne pružiti posebnu pomoć djeci koja imaju pravo na školovanje u Republici Hrvatskoj, a ne znaju ili nedostatno poznaju hrvatski jezik. Sukladno Pravilniku o provođenjupripremne i dopunske nastave za učenike koji ne znaju ili nedostatno znaju hrvatski jezik i nastavne materijale jezika i kulture države podrijetla učenika, a temeljem uvida u dostavljene podatke Škole o opravdanosti zahtjeva odnosno odluka ureda državne uprave nadležnih za obrazovanje MZO daje suglasnost provođenjem pripremne i dopunske nastave hrv. jezika u trajanju od 35 ili 70 sati.Postignuća i problemi


Status provedbe mjere
Provedena
Pojašnjenje


Provedba mjere je završena.

Financijska sredstva utrošena za provedbu mjere u 2019. godini i aktivnosti proračuna
Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Iznos Proračunska sredstva Svrha i opis

Drugi izvori financiranja (fondovi EU, ostali donatori)
Program/naziv stavke Iznos Donator Provoditelj Opis

Provedba mjere je završena.

Nema priloga

Molimo pričekajte...