ponedjeljak, 11. prosinca 2023.

Provedba mjere 9.1. za 2019. godinu

Osigurati učenje hrvatskoga jezika, povijesti i kulture u svim gradovima u kojima će osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita biti smještene neposredno nakon stjecanja međunarodne zaštite
Nositelj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Sunositelji
Pokazatelji
0 od 1
Predviđena sredstva
220.000,00 kn
Utrošena financijska sredstva
0,00 kn
Rok
Kontinuirano
Evaluacija

Učenje hrvatskoga kao inoga jezika sa svrhom osposobljenosti azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom za usmeno i pisano sporazumijevanje na hrvatskom jeziku radi života i rada u Republici Hrvatskoj. Provođenjem Programa učenja hrvatskoga jezika, povijesti i kulture za azilante i strance pod supsidijarnom zaštitom, radi uključivanja u hrvatsko društvo, omogućuje se učenje hrvatskoga jezika, povijesti i kulture onim azilantima i strancima koji se ne uključuju u obrazovni sustav.

Postignuća i problemi

MZO u cilju osiguranja što kvalitetnije integracije osoba pod supsidijarnom zaštitom ili osoba sa statusom azilanta najveći dio aktivnosti financira u okviru projekta Integracija azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u hrvatsko društvo, obrazovanje i pripremu za uključivanje u tržište rada odobrenog za financiranje iz Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF) u iznosu od 560.000,00 eura (75% sredstava Europske unije i 25% iz Državnog proračuna RH). Za sve osobe koje su u statusu osoba pod supsidijarnom zaštitom ili osoba sa statusom azilanta, osigurava se uključivanje u tečaj hrvatskoga jezika u okviru Programa učenja hrv. jezika, povijesti i kulture za azilante i strance pod supsidijarnom zaštitom radi uključivanja u hrvatsko društvo (NN broj: 154/2014) u trajanju od 280 sati (70+210 sati). U 2019. godini organizirani su tečajevi hrvatskog jezika u Sisku i Karlovcu za osobe koje su u Republiku Hrvatsku stigli u okviru Europskog programa preseljenja (98 osoba) te Zagrebu i Slavonskom Brodu za osobe koje borave u RH (34 osobe). Za sve osobe koje su u statusu osoba pod supsidijarnom zaštitom ili osoba sa statusom azilanta osigurava se besplatan prijevod i ovjera diploma/svjedodžbi potrebnih za nastavak obrazovanja ili uključivanje u tržište rada (tijekom 2019. godine prevedeno je 9 diploma).

Status provedbe mjere
Provedena
Pojašnjenje


Provedba mjere je završena.

Financijska sredstva utrošena za provedbu mjere u 2019. godini i aktivnosti proračuna
Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Iznos Proračunska sredstva Svrha i opis

Drugi izvori financiranja (fondovi EU, ostali donatori)
Program/naziv stavke Iznos Donator Provoditelj Opis

Provedba mjere je završena.

Nema priloga

Molimo pričekajte...