četvrtak, 23. svibnja 2024.

Strateško područje 3.1. Učenje jezika i obrazovanje

Akcijski plan
Akcijski plan 2017-2019
Naziv
Učenje jezika i obrazovanje
Opis strateškog područja

Temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  i Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole azilanti, tražitelji azila, stranci pod supsidijarnom zaštitom, stranci pod privremenom zaštitom, kao i stranci koji nezakonito borave u Republici Hrvatskoj imaju pravo na osnovno i srednje obrazovanje. Kako bi njihova integracija u odgojno-obrazovni sustav bila što uspješnija, istim zakonom je propisano da su škole dužne pružati posebnu pomoć djeci koja imaju pravo na školovanje u Republici Hrvatskoj, a ne znaju ili nedostatno poznaju hrvatski jezik.

Nadkategorija
Učenje jezika i obrazovanje

Cilj 09. Provoditi učenje hrvatskoga jezika za sve dobne skupine kao prvog preduvjeta uspješne integracije

Broj mjera: 2


Cilj 10. Unaprijediti pristup obrazovanju svim dobnim skupinama s ciljem nastavka obrazovanja i zapošljivosti

Broj mjera: 7


Cilj 11. Osnažiti kapacitete i provedbu integrativnih aktivnosti u obrazovnom sustavu

Broj mjera: 2Mjera 9.1. Osigurati učenje hrvatskoga jezika, povijesti i kulture u svim gradovima u kojima će osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita biti smještene neposredno nakon stjecanja međunarodne zaštite

Nositelj mjere: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Broj pokazatelja: 1


Mjera 9.2. Osigurati provedbu pripremne i dopunske nastave za učenike osnovnih i srednjih škola koji ne znaju ili nedostatno znaju hrvatski jezik

Nositelj mjere: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Broj pokazatelja: 1


Mjera 10.1. U najkraćem mogućem roku djecu i mlade uključiti u odgojno-obrazovni sustav na svim razinama (predškolski odgoj, osnovno i srednjoškolsko obrazovanje, visoko obrazovanje)

Nositelj mjere: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Broj pokazatelja: 1


Mjera 10.2. Omogućiti osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita, a koje su upisane na visoka učilišta u RH, prijavu na natječaje za studentski smještaj i državne stipendije za studente slabijeg socioekonomskog statusa pod uvjetima koji se primjenjuju na državljane RH

Nositelj mjere: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Broj pokazatelja: 2


Mjera 10.3. Prilagoditi informacijski sustav za upis na visoka učilišta osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita

Nositelj mjere: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Broj pokazatelja: 1


Mjera 10.4. Osigurati priznavanje obrazovnih kvalifikacija i ranije stečenih kompetencija osobama (koje zbog kriznog i nesigurnog stanja u zemljama podrijetla) ne mogu pribaviti stečene diplome i druge dokumente kojima potvrđuju prethodnu razinu obrazovanja

Nositelj mjere: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Broj pokazatelja: 2


Mjera 10.5. Omogućiti osobama starijima od 15 godina, a koje u svojim zemljama nisu imale priliku završiti obrazovanje, besplatan završetak osnovnog ili srednjeg obrazovanja u sustavu obrazovanja odraslih

Nositelj mjere: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Broj pokazatelja: 1


Mjera 10.6. Osigurati osobama starijima od 15 godina besplatne prekvalifikacije, osposobljavanje i usavršavanje s ciljem bolje društvene uključenosti i izlaska na tržište rada

Nositelj mjere: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Broj pokazatelja: 1


Mjera 10.7. Informiranje odgojno-obrazovnih ustanova, visokih učilišta i ustanova za obrazovanje odraslih o pravima i obvezama osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita

Nositelj mjere: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Broj pokazatelja: 1


Mjera 11.1. Provoditi stručno usavršavanje i pružati podršku odgojno-obrazovnim i andragoškim radnicima prilikom uključivanja djece i mladih u odgojno-obrazovni sustav te odraslih osoba u sustav obrazovanja odraslih

Nositelj mjere: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Broj pokazatelja: 1


Mjera 11.2. Osnaživati partnerstvo organizacija civilnog društva i odgojno-obrazovnih ustanova u provedbi projekata interkulturnog obrazovanja te obrazovanja o građanskim i ljudskim vrijednostima

Nositelj mjere: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Broj pokazatelja: 1


Molimo pričekajte...