nedjelja, 21. srpnja 2024.

Strateško područje 3. Učenje jezika i obrazovanje

Akcijski plan
Akcijski plan 2017-2019
Naziv
Učenje jezika i obrazovanje
Opis strateškog područja

Temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  i Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole azilanti, tražitelji azila, stranci pod supsidijarnom zaštitom, stranci pod privremenom zaštitom, kao i stranci koji nezakonito borave u Republici Hrvatskoj imaju pravo na osnovno i srednje obrazovanje. Kako bi njihova integracija u odgojno-obrazovni sustav bila što uspješnija, istim zakonom je propisano da su škole dužne pružati posebnu pomoć djeci koja imaju pravo na školovanje u Republici Hrvatskoj, a ne znaju ili nedostatno poznaju hrvatski jezik.Molimo pričekajte...