četvrtak, 23. svibnja 2024.

Cilj 10. Unaprijediti pristup obrazovanju svim dobnim skupinama s ciljem nastavka obrazovanja i zapošljivosti

Strateško područje
3.1. Učenje jezika i obrazovanje
Oznaka
10
Opis cilja
Unaprijediti pristup obrazovanju svim dobnim skupinama s ciljem nastavka obrazovanja i zapošljivosti

Mjera 10.1. U najkraćem mogućem roku djecu i mlade uključiti u odgojno-obrazovni sustav na svim razinama (predškolski odgoj, osnovno i srednjoškolsko obrazovanje, visoko obrazovanje)

Nositelj mjere: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Broj pokazatelja: 1


Mjera 10.2. Omogućiti osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita, a koje su upisane na visoka učilišta u RH, prijavu na natječaje za studentski smještaj i državne stipendije za studente slabijeg socioekonomskog statusa pod uvjetima koji se primjenjuju na državljane RH

Nositelj mjere: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Broj pokazatelja: 2


Mjera 10.3. Prilagoditi informacijski sustav za upis na visoka učilišta osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita

Nositelj mjere: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Broj pokazatelja: 1


Mjera 10.4. Osigurati priznavanje obrazovnih kvalifikacija i ranije stečenih kompetencija osobama (koje zbog kriznog i nesigurnog stanja u zemljama podrijetla) ne mogu pribaviti stečene diplome i druge dokumente kojima potvrđuju prethodnu razinu obrazovanja

Nositelj mjere: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Broj pokazatelja: 2


Mjera 10.5. Omogućiti osobama starijima od 15 godina, a koje u svojim zemljama nisu imale priliku završiti obrazovanje, besplatan završetak osnovnog ili srednjeg obrazovanja u sustavu obrazovanja odraslih

Nositelj mjere: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Broj pokazatelja: 1


Mjera 10.6. Osigurati osobama starijima od 15 godina besplatne prekvalifikacije, osposobljavanje i usavršavanje s ciljem bolje društvene uključenosti i izlaska na tržište rada

Nositelj mjere: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Broj pokazatelja: 1


Mjera 10.7. Informiranje odgojno-obrazovnih ustanova, visokih učilišta i ustanova za obrazovanje odraslih o pravima i obvezama osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita

Nositelj mjere: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Broj pokazatelja: 1


Molimo pričekajte...