ponedjeljak, 11. prosinca 2023.

Provedba mjere 9.1. za 2018. godinu

Osigurati učenje hrvatskoga jezika, povijesti i kulture u svim gradovima u kojima će osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita biti smještene neposredno nakon stjecanja međunarodne zaštite
Nositelj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Sunositelji
Pokazatelji
0 od 1
Predviđena sredstva
220.000,00 kn
Utrošena financijska sredstva
0,00 kn
Rok
Kontinuirano
Evaluacija

Sukladno članku 43. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-ispr., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017. i 68/2018.), škole su dužne pružiti posebnu pomoć djeci koja imaju pravo na školovanje u Republici Hrvatskoj, a ne znaju ili nedostatno poznaju hrvatski jezik. Na zahtjev školskih ustanova Ministarstvo znanosti i obrazovanja daje suglasnost provođenja pripremne i dopunske nastave hrvatskoga jezika u trajanju od 35 ili 70 sati uvažavajući odredbe Pravilnika o provođenju pripremne i dopunske nastave za učenike koji ne znaju ili nedostatno znaju hrvatski jezik i nastave materinskoga jezika i kulture države podrijetla učenika (Narodne novine, broj 15/2013), a temeljem uvida u dostavljene podatke Škole o opravdanoasti zahtjeva odluka ureda državne uprave madležnih za obrazovanje.

Postignuća i problemi

Tijekom 2018. godine Uprava za odgoj i obrazovanje, Sektor za predškolski i osnovnoškolski odgoj i obrazovanje priredila je ukupno 52 suglasnosti za provođenje pripremne i dopunske nastave hrvatskoga jezika u sisačko-moslavačkoj županiji (11 suglasnosti), Varaždinskoj županiji (1 suglasnost), Varaždinskoj županiji (1 suglasnost), Zadarskoj županiji (13 suglasnosti) i Gradu zagrebu (27 suglasnosti).

Nakon provedene pripremne nastave hrvatskoga jezika u trajanju od 70 sati, za većinu učenika je zatraženo i odobreno ponavljanje pripremne nastave ili pohađanje dopunske nastave hrvatskoga jezika. Od navedenog ukupnog broja učenika za koje je odobrena pripremna nastava hrvatskoga jezika njih osam (8) napustilo je Prihvatilište za tražitelje azila u Zagrebu, te da nisu prijavili promjenu boravišta u zakonskom roku.

Status provedbe mjere
Provedena
Pojašnjenje


Provedba mjere je završena.

Financijska sredstva utrošena za provedbu mjere u 2018. godini i aktivnosti proračuna
Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Iznos Proračunska sredstva Svrha i opis

Drugi izvori financiranja (fondovi EU, ostali donatori)
Program/naziv stavke Iznos Donator Provoditelj Opis

Provedba mjere je završena.

Nema priloga

Molimo pričekajte...