ponedjeljak, 04. ožujka 2024.

Provedba mjere 10.7. za 2017. godinu

Informiranje odgojno-obrazovnih ustanova, visokih učilišta i ustanova za obrazovanje odraslih o pravima i obvezama osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita
Nositelj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Sunositelji
Pokazatelji
0 od 1
Predviđena sredstva
0,00 kn
Utrošena financijska sredstva
0,00 kn
Rok
Kontinuirano
Evaluacija

Ministarstvo znanosti i obrazovanja usvojilo je novi Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje (NN 53/17) u kojem se u čl. 3. propisuje da pravo na subvencionirano stanovanje u studentskim domovima, učeničkim domovima i subvencionirano stanovanje studenata kod privatnih stanodavaca imaju i redoviti studenti koji su u RH sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti. O tome su informirana visoka učilišta.

Postignuća i problemi


Status provedbe mjere
Djelomično provedena
Pojašnjenje


Provedba mjere je završena.

Financijska sredstva utrošena za provedbu mjere u 2017. godini i aktivnosti proračuna
Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Iznos Proračunska sredstva Svrha i opis

Drugi izvori financiranja (fondovi EU, ostali donatori)
Program/naziv stavke Iznos Donator Provoditelj Opis

Provedba mjere je završena.

Nema priloga

Molimo pričekajte...